Aires Black Crystal

Аires Black Crystal преобразува електромагнитните вълни, които атакуват телата ни всеки ден в много по-безопасни дължини на вълните. Устройството разполага с две присъединени вериги, които са електропроводими и отделени от изолирания слой чрез кондензатор, който генерира предпазно поле и анулира вредната радиация.

В случай, че бихте желали да закупите Aires Black Crystal, моля, изпратете запитване относно цената и наличността на продукта. Благодарим Ви!

Основни Компоненти

Аналогов микропроцесор “AIRES”

Микропроцесорът представлява монокристална силициева пластина със специално разработена прорязана матрица за пръстеновидна дифракция, наложена върху пластината, генерираща резонантна реакция под формата на сферично фрактално поле, което хармонизира външните електромагнитни полета, взаимодействащи с него, по отношение на амплитуди, честоти, фази и диаграми на взаимодействие.


Резонаторна антена

Уголемена пръстеновидна матрица, наложена върху основата посредством технологията “Immersion Gold”. Две такива електрически проводими и разделени от изолационен слой платки, формират кондензатор. Когато капацитетът достигне максимален заряд, регистрираното електромагнитно излъчване от електронното устройство (телефон и т.н.) се преразпределя към микропроцесора “Aires”.

Характеристики на Aires Black Crystal

Научно доказана ефективност

Мобилност

Дългосрочна употреба


Безопасност

Стилен дизайн

Инструкции за употреба

Отделете

Внимателно отделете продукта “Aires Black Crystal” от опаковката. Задната му страна не е леплива.

Прикрепете лепливата лента

Прикрепете включената леплива лента към “Aires Black Crystal” – от обратната страна на процесора.

Прикрепете към устройството

Прикрепете “Aires Black Crystal” чрез лепливата лента към желаното от Вас устройство, за да си осигурите надеждна защита.

Поставете продукта "Aires Black Crystal" на означените места

Често задавани въпроси

Колко е ефективно устройството?

Ефективността му може да се провери със специализирано диагностично оборудване. Проведени са подробно проучвания и тестове от различни независими страни, които потвърждават ефективността на устройството. Ефективността му е потвърдена е от редица изследвания, проведени от научни, медицински и физически институти.

Върху какви устройства мога да го използвам?

“Aires Black Crystal” е проектиран да работи ефективно върху всякакви устройства за предаване на данни като например телевизори, настолни компютри, големи монитори, лаптопи, микровълнови фурни и рутери и др.

Къде да го поставя?

За най-добри резултати, микропроцесорът “Aires” следва да се постави в средата на устройството, върху предния или заден панел. При по-малки устройства, микропроцесорът може да се постави на произволно място.

Един брой “Aires Black Crystal” достатъчен ли ще бъде за моето устройство?

Един уред ще е достатъчен за рутери и малки лаптопи. За големи монитори, микровълнови печки и интелигентни телевизори се препоръчват минимум два уреда.

Колко дълго мога да очаквам, че ще работи?

Устройството “Aires Black Crystal” ще работи ефективно дотогава, докато бъде запазена структурната му цялост. Физическото увреждане на “Aires Shield Extreme” ще наруши работата на “Black Crystal”.

Възможно ли е да повлияе на връзката на мобилния ми телефон или да предизвика друг вид смущения?

Не, уредът няма да наруши работата на устройството Ви.