За вредата от излъчванията

Всеки проводник има съответното съпротивление и ако му се подава определена мощност, съществува граница, след която той просто ще се стопи. Потокът електрони с нарастваща мощност, преминаващ по проводника, започва да разрушава кристалната му решетка и като следствие от това обектът се разрушава.

Същото се случва и на нивото на всякакви други обекти, включително и биологични. Информационните категории свръх дадено ниво на плътност водят до саморазрушаване. В резултат на това възникват или тежки патологии, или обектът загива.

Живеем в свят, където плътността на насрещните взаимодействия с всяка изминала година стремително нараства, постоянно. С всеки изминал ден все повече, повече и повече. Всичко това се проектира върху нас, върху нашата централна нервна система и като следствие от това възникват скритите проблеми на нашето съзнание. Всъщност хората стават неадекватни, извършват се множество действия, които не би трябвало да се случват. Т.е., това е резултатът от постоянно нарастващото натоварване от различно естество, в това число особенно вълнови процеси, и всичко друго, за което се досещаме. И където и да се намираме, през нас преминават огромно количество различни вълни, които носят всякакъв информационен и разрушителен потенциал. И цялото това пресиране се нарича електромагнитен смог. Всички знаят, че някъде има граница за това, но им се струва, че тя е много далече. А тя е непросто близо, ние сме преминали тази граница.

Освен техногенното, съществува и фоново излъчване на планетарната среда. Това излъчване е адаптирано от наша стандартната генетична форма на взаимодействие, между всеки от нас и околната среда. От поколение на поколение човекът се ражда в рамките на това излъчване, затова то вече е фиксирано на нивото на генетичния фактор. Или иначе казано, то се приема като нормално за човека. Даже обратно, ако бъде отстранено, ще възникнат проблеми. Увеличаването на плътността на техногенното излъчване, което не е адаптирано от нашата генетична система, води до това, че на първо място започва да страда централната ни нервна система, започва да показва неадекватности. Извършва се естествено регулиране или непозволена мутация на едни или други клетки, която води до тежки патологии. Това е всеобхватен и много сериозен проблем за човечеството. Може да се направи извода, че техноцивилизацията унищожава самата себе си.

Статии относно вредата от излъчванията

Американските учени доказаха, че радиовълните от мобилните телефони водят до образуване на тумори
Американските учени доказаха, че радиовълните от мобилните телефони водят до образуване на тумори
05.07.2016

Повече
Психофизическо състояние на деца, които са използвали мобилна връзка
Психофизическо състояние на деца, които са използвали мобилна връзка
03.10.2016

Повече

Как са свързани излъчването на телефона и астмата при детето?
Как са свързани излъчването на телефона и астмата при детето?
20.10.2016

Повече