Как да се защитим

Продукцията на Айрес Технолоджи (неутрализатор, кристал, дефендър) стои като хармонизираща бариера на пътя на техногенного излъчване. Преобразува хаотичната вълнова среда преминаваща през нас и я съгласува със съответния биологичен организъм.

Както е известно, човекът представлява отворена динамична биологична система, която постоянно обменя енергия и вещество със средата си. Изхождайки от това, можем да разберем, че влиянието върху молекулярната структура на дадена биоформа става именно чрез външно излъчване. По тази начин протича или стабилизиране на състоянието на биоформата, или точно обратното, дестабилизиране. Такъв дестабилизатор е техногенното излъчване, което чуждо за програмите на човешкия генома. Техногенното излъчване не се адаптира от организма, а предизвиква множество вътрешното структурни промени, които формират огромното разнообразие от болестни прояви.

Колко добре би било хората да не забравят за електромагнитната същност на материята и да могат с това знание да си осигурят много по не зависим и здравословен начин на живот.

Статии относно начините да се защитим

Как да защитим малчуганите от вредните електромагнитни излъчвания и да запазим имунитета им висок?
Как да защитим малчуганите от вредните електромагнитни излъчвания и да запазим имунитета им висок?
03.09.2016

Повече