Принцип на работа

На тази страница ще намерите полезна информация относно действието на устройствата на Айрес и как те ни помагат в защитата от електромагнитни излъчвания.

Фигурата по-долу илюстрира как устройствата на Айрес преобразуват хаотичното електромагнитно излъчване в съгласувана форма.

Статии относно принципа на работа на нашите продукти

Ефективност на продуктите на Aires Technologies, предлагани от Айрес България...
Ефективност на продуктите на Aires Technologies, предлагани от Айрес България...
08.09.2016

Повече