Новини

"... да Ви предпазим от електромагнитното излъчване е приоритетната задача на нашата технология..."
16.08.2017


В резултат на развитието на научно-техническия прогрес, в допълнение към химическото, радиационно и шумовото замърсяване в живота ни твърдо се установи понятието "електромагнитно замърсяване" - важен фактор за дестабилизиране на състоянието на човешкото здраве.

В началото на ХХl век настъпи бърз растеж на броя на източниците на електромагнитни лъчения (ЕМЛ). А интензивният ритъм на живот на съвременния човек и масовото информационно натоварване са създали за него ситуация на постоянен стрес и напрежение, които са способни да потиснат цялостния физическия статус на организма. По този начин остро се постави въпроса за възстановяването на защитните способности на биологичните системи на човека, предпазващи неговото функционално състояние от влиянието на различни негативни фактори на околната среда.

Продуктите на Аires координират процесите на клетъчния и общосистемен метаболизъм, като по този начин стабилизират физиологичното състояние на организма. Те предотвратяват натрупването на "грешки" в централната нервна система, оказват профилактичен ефект, повишаващ защитните способности на организма.

публикувана на: 16.08.2017 05:11