Принцип на работа

Ефективност на продуктите на Aires Technologies, предлагани от Айрес България...
08.09.2016

Ефективност на продуктите на Айрес
Aires - това са специални устройства, които трябва да се прикрепват към уредите или да се носят със себе си. Те привеждат външното електромагнитно излъчване в съответствие с нашето вътрешно излъчване, като по този начин неутрализират вредата от излъчването на електронните уреди.
Краен резултат:


Устройствата Aires предотвратяват конфликта между външното излъчване и излъчването на клетките в организма. По тази причина излъчването на електронните уреди не причинява увреждане на здравето.

публикувана на: 08.09.2016 04:54