За вредата от излъчванията

Психофизическо състояние на деца, които са използвали мобилна връзка
03.10.2016

Психофизическо състояние на деца, които са използвали мобилна връзка:

Резултати от шестгодишно проучванеАвтори: Хорсева Н.И., Григориев Ю.Г., Горбунова Н.В.
Източник: материали - IX Международен Междудисциплинарен Конгрес "Невронауката за медицината и психологията". Судак, Крим, Украйна, 3-13 юни 2013 година.


Психофизическото състояние на деца, които са използвали мобилна връзка, беше проучено във Федералното държавно бюджетно учреждение по наука Институт за биохимична физика "Н.М.Емануел" на РАН, Москва, Русия, Федерален медицински биофизичен център "А.И. Бурназян" към ФМБА на Русия, Москва.

В период от 2006 година до днес първично са изследвани 237 души (6 - 15 години), от които 156 деца се намират под наблюдение повече от 2 години (58 - 2 години, 48 - 3 години, 21 - 4 години, 14 - 5 години и 15 - 6 години). Контролна група - 67 деца, тестова (деца-потребители) - 170.Психофизическо състояние на децата


Получените резултати показват мултивариантност на възможното въздействие на излъчването на мобилните телефони върху нервната система на децата. Констатирано е, че при децата, използващи мобилни телефони (МТ), се увеличава времето за реакции на звуков (ВРЗС) и светлинен сигнал (ВРСС).

По-конкретно, при деца на 7-годишна възраст за ВРСС този ефект се проявява в случай, че сумарното време за използване на МТ е 360 мин., а за ВРЗС - 730 мин. При всички деца - потребители на МТ е открит ефекта на увеличаване на броя на нарушенията на фонематическото възприятие, които са признаци за невярно възприемане на слух на близки по звучене или сходни по артикулации звукове на речта.

Регистрирано е понижение на показателя за работоспособност (при 50,7%) и повишаване на параметъра за умора (в 39,7% от случаите). Освен това, констатирани са промени във висшите психични функции. По-конкретно, понижаване на показателите за устойчивост на произволното внимание: в 14,3% от случаите се отбелязва понижение на показателя за продуктивност на изпълнението на тестовата задача и в 19,4% от случаите - на показателя за точност. Регистрира се, също така, промяна на показателите за смисловата памет. Понижаването на показателя за точност на изпълнението на задачата се наблюдава при 19,4% от учениците и в 30,1% от случаите се отбелязва увеличение на времето за изпълнение на задачата.

Описаните по-горе ефекти се отразяват на успешността на детето при обучението му в училище. Така например, констатираното нарастване на броя на нарушенията на фонематическото възприемане увеличава вероятността за грешки в речта и в писането, което намалява ефективността на работата на логопеда при провеждането на корекционно-развиващи занимания. Независимо от това, че в повечето случаи промяната на психофизиологическите показатели е констатирана засега в рамките на възрастовите норми, констатирана е, обаче, и устойчива тенденция за понижаване на показателите от високите стойности до долната граница на нормата.

По този начин предварителните резултати позволяват да направим извода, че излъчването на мобилните телефони може да влияе негативно върху психофизическото състояние на децата. Трябва да се подчертае, че провежданите проучвания нямат аналози както в Русия, така и в чужбина.

За защита на децата от електромагнитното излъчване на телефоните и други уреди препоръчваме да се ограничи използването на телефоните по време, да се закупуват по-модерни апарати, а също така да се придобият устройства на Aires Shield, за да може да се неутрализира вредното въздействие на телефона върху детето.

публикувана на: 03.10.2016 09:05