За вредата от излъчванията

Как са свързани излъчването на телефона и астмата при детето?
20.10.2016

Как са свързани излъчването на телефона и астмата при детето?


При жените, които се подлагат на силното влияние на излъчването през време на бременността, рискът да родят детето с астма нараства три пъти. До такъв извод са стигнали учените през 2011 година при провеждането на масови изследвания на бременни жени.

Защо учените са направили опит да намерят зависимост точно със заболяванията от астма? Астмата е изключително разпространено заболяване. От астма боледуват общо около 13% от децата под 18 години (9,4 млн. души в САЩ). В публикувания от Центъра за контрол и профилактика на заболяванията отчет се казва, че в САЩ астмата е една от основните причини за извикване на бърза помощ и хоспитализация на непълнолетните.

През последните няколко десетилетия броят на заболяванията от астма е нараснал със 74% в периода от 1980 до 1996 година.

Макар че това не изключва генетичния фактор, такова значително нарастване говори за огромно влияние на околната среда върху заболеваемостта. Въздействието на факторите от околната среда през време на бременността може да има фатален ефект върху имунната система и белите дробове, респективно, върху развитието на астма у плода.


Какво представлява астмата?


Бронхиалната астма е хронично възпалително заболяване на горните дихателни пътища и преди всичко на бронхите, което се придружава от стесняване на пропускливостта на бронхите и изработването в тях на гъст секрет - слуз, която затруднява дишането.

До днес няма възможност за излекуване на астмата, има само начини за контрол на симптомите.

Защо човекът развива астма, също не е известно. Изследователите смятат, че за възникването на това заболяване влияят както екологични, така и генетични фактори.

Преди около десет години е бил открит подклас вродени лимфоидни клетки 2 тип. Тези клетки от имунната система участват във възникването на симптомите на първичната астма, и по-конкретно, в синтеза на секрет в белите дробове и появата на хиперчувствителност на дихателните пътища.

Pregnant lady using her mobile phone

Върху възникването на астмата влияят както химични вещества, така и физическото въздействие на околната среда. Едно от тези явления на физическо въздействие е електромагнитното поле, създавано от електронните уреди и приспособления.

В днешно време към традиционните електропроводи и битовите уреди се прибавиха и домашните и офисните Wi-Fi рутери и мобилните телефони, което буквално създава паяжина от различни полета с електромагнитно излъчване (ЕМИ) около човека.

Нарастването на заболеваемостта от астма и ръстът на въздействието на електромагнитното излъчване всъщност доведе учените до желанието да проучат взаимовръзката между тези два фактора.Изследване на влиянието на електромагнитното излъчване върху човека


Професор Де-Кун Ли с група колеги изследвал бременни жени и техните новородени бебета. Мека на тези изследвания станал Севернокалифорнийският медицински център Kaiser Permanente, разположен в района на Сан-Франциско.

Основна цел на изследването е било да се установи каква е връзката между въздействието на излъчването от клетъчните телефони и заболеваемостта от астма при децата.

Всички проучвани жени са носели със себе си уред за измерване на ЕМИ по време на бременността.

От 1063 бременни жени, които са участвали в експеримента, само 829 са родили детето. Като резултат астмата е била констатирана при 626 деца, които са били наблюдавани от момента на раждането до 13-годишна възраст.

Lady and her child using a laptop


Защо точно ЕМИ влияе в такава степен върху заболеваемостта от астма?


Изследванията показват, че електромагнитното излъчване може да влияе негативно върху репродуктивната функция и имунната система. Последните получени данни потвърждават въздействието на ЕМИ върху активността на мозъчните клетки. Може да се предположи, че въздействието на високите електромагнитни полета, особено по време на бременност (в периода на развитие на плода), влияе върху риска от развитие на астма при новородените. Именно тази теза решили да проверят учените, които проучвали влиянието на ЕМИ върху жените, като правели измервания през време на цялата им бременност и в продължение на още 13 години след раждането на детето.


До какви изводи стигнали изследователите?


Риск от заболяване при бебе, родено от майка, която ежедневно се е подлагала на излъчване от 0,03 до 0,2 мкТл, е 74%. Излъчването в транспорт с електрическо задвижване на постоянен ток (влак, автомобили, кранове) е с фиксирано ниво 29 мкТл. Прахосмучакачката има излъчване на разстояние 30 см - 0,2-2,2 мкТл. Телевизорът дава ЕМИ до 2 мкТл, микровълновата печка - от 4 до 12 мкТл.

Много специалисти определят за пределно допустима стойност на магнитната индукция равната на 0,2-0,3 мкТл.

Notebook keyboard

И при това се смята, че развитието на заболяванията, и то преди всичко - на левкемия, е много вероятно при продължително облъчване на човека с полета от по-високи нива (няколко часа на ден, особено в нощните часове, за период над една година).

Рискът на заболяване от астма при бебета, родени от майка, която ежедневно е подлагана на излъчване от 2 мкТл и повече, нараства 3,5 пъти. Всеки 0,2 мкТл надвишено въздействие на ЕМИ върху бременната жена увеличава риска от заболяване от астма при новороденото с 15%. Професор Ли публикува също така изследване, в което се отбелязва връзката между въздействието на редуващото се (променливо) електромагнитно излъчване от 1,6 мкТл и риска от спонтанен аборт.

Казано с други думи, в групата жени, където е имало слабо излъчване, заболеваемостта от астма е била 13%, а в групата с високи нива на въздействие на облъчването - 33%.Това е поразителна цифра. Тази зависимост не е очевидна на пръв поглед. Ако данните са верни, няма съмнение, че трябва да се замислим. Но това не е повод да се откажем от сешоара или микровълновата печка.


Така коментира Дейвид Савиц, кандидат на науките, завеждащ катедра "Здраве на населението, акушерство и гинекология" в Университет "Браун" в Провидънс, Род-Айлънд. Облъчването, без съмнение, оказва влияние върху жената и плода.

За да се предотвратят негативните последици от въздействието на облъчването препоръчваме да се спазват простите правила:

  • да се говори по мобилен телефон не повече от 20-30 минути на ден;
  • по време на общуването по телефон да се използват слушалки;
  • ако телефонът не е в режим на разговор, да се държи на разстояние от тялото (не по-малко от 20-30 см);
  • по време на сън телефонът да се държи на разстояние 1-1,5 метра;
  • телефонът да не се допира до тялото и главата.

Разбира се, не всички ще могат да спазват тези правила. Дори такива предпазни мерки не премахват цялото негативно въздействие на 100%.

А и освен телефона има още цял куп уреди наоколо (рутери, ТВ, компютри), електрически проводници и телепредаватели и ретранслатори.


Как да се предпазим от електромагнитното излъчване?


Препоръчваме да се използват специални устройства, които неутрализират негативното влияние. Предлага ги компанията Aires Technologies, която се занимава с разработката им повече от 16 години.

През това време стана възможно създаването на ефективни продукти, които са базирани на патенти и са получили световно признание.

Устройствата се прикрепват върху електронните приспособления и уреди и предотвратяват конфликта между излъчването на уреда и собственото излъчване на човека. Всъщност точно този конфликт води до заболявания и разстройства. Новаторският подход към проблема прави устройствата уникални и едва ли не единствените, които могат да защитят човека от вредните последици от въздействието на облъчването.

Можете да научите как устройствата Aires предпазват от вредните излъчвания и да се запознаете с резултатите от руските и международните изследвания за оценка на ефективността на Aires на сайта airesbulgaria.com.

публикувана на: 20.10.2016 16:09