Продуктите на Aires Technologies

Aires Shield Extreme
Aires Shield Extreme

Променя вредните ефекти от мобилни телефони, таблети и рутери

Повече
Aires Defender Infinity
Aires Defender Infinity

За персонална употреба и универсална защита

Повече
Aires Black Crystal
Aires Black Crystal

Неутрализира вредните ефекти от микровълнови, лаптопи, телевизори

Повече

Ефективна и доказана защита
срещу електромагнитните лъчения

Aires Technologies предлага пълен набор устройства, предназначени да неутрализират вредното въздействие на електромагнитната радиация, генерирана от електронните устройства за ежедневна употреба.

Продуктите на Aires са клинично и научно одобрени. Всички те преминават през прецизно тестване както от вътрешни, така и от независими лаборатории. Устройствата са международно признати и са носители на множество световни награди.

Как ни влияят електромагнитните вълни

Радиацията на нашата планета е нараснала няколко пъти в рамките на радиочестотния диапазон на електромагнитните вълни. Милиони хора в Северна Америка и в целия свят ежедневно изпитват влиянието на електромагнитните вълни, генерирани от широко разпространените лични клетъчни комуникационни устройства и от заобикалящите ни захранващи линии и електрически устройства. Този проблем вече е наречен „електромагнитно радиационно замърсяване".

Въз основа на последните научни изследвания на Световната здравна организация, Международната агенция за научни изследвания на рака е класифицирала радиочестотните електромагнитни полета, свързани с използването на безжични телефони, като канцерогенни за хората, водещи до повишен риск от рак на мозъка, главоболие, безсъние, световъртеж и увеличено ниво на стрес и депресия.

Иновациите, разработвани от учените в Aires Technologies, могат да променят света. Те изобретихa изключително ефективни технологични решения, които могат да премахнат вредните електромагнитни излъчвания и да ги направят напълно безвредни за хората.

Основният фокус на компанията е върху разработването на безвредни за околната среда технологии, които свеждат до минимум вредните ефекти и контролират електромагнитните полета около електронните устройства, като по този начин ги правят безопасни за използване от хората.

rn rn